www.etablerebarnehage.no
Om nettstedet    Kontakt   
For deg som vil starte barnehage
www.etablerebarnehage.no  
Snarveier
Statlig tilskudd...
Lån fra Husbanken...
Nyttige lenker...
 
spacer
SSB: Barnehagesektoren er fortsatt i vekst
2013.09.30
Tall fra SSB viser at det er fortsatt økning i både antall barn og ansatte i barnehagene. Ved utgangen av 2012 var det nærmere 286 200 barn som benyttet barnehage, en økning på vel 3 400 fra året før.
Les mer...
/symfoni/mm.nsf/lupgraphics/veksthuset1.jpg/$file/veksthuset1.jpg
/symfoni/mm.nsf/lupgraphics/barnehagebarn-bergen.jpg/$file/barnehagebarn-bergen.jpg
Barnehagetilbudet er blitt mer likeverdig
2013.03.01
Tidligere studier har vist at forskjeller i barnehagene langt på vei skyldtes størrelse eller eierform. En ny undersøkelse fra NOVA viser at disse forskjellene nå er blitt mindre, noe som gir et mer likeverdig barnehagetilbud.
Les mer...
Føtter
Ansvarlig for nettstedet:
Kunnskapsdepartementet

Husbanken
spacer